Vi är en ideell förening vars syfte är att
sprida kunskap om och förståelse för konst, samt att stödja och utveckladen lokala konstnärliga verksamheten.

Produktion: Öland på Internet AB