Läs mer om årets utställningar under fliken UTSTÄLLNINGAR
Vi är en ideell förening vars syfte är att
sprida kunskap om och förståelse för konst, samt att stödja och utveckla den lokala konstnärliga verksamheten.


Produktion: Öland på Internet AB