Nästa utställning i Mörbylånga konsthall öppnar i samband med kulturevenemanget ”Ljus på Kultur” som pågår i Kalmar och på Öland från 28 oktober till 6 november. ( läs mer på  http://ljuspakultur.se/  )
SÖK lånar ut konsthallen till David Christensson som ställer ut i egen regi,
särskilda öppettider gäller.Nästa utställning i SÖKs regi är vår traditionella Miniatyrutställning
som öppnar lördag 26 november.


Läs mer om årets utställningar under fliken UTSTÄLLNINGAR
Vi är en ideell förening vars syfte är att
sprida kunskap om och förståelse för konst, samt att stödja och utveckla den lokala konstnärliga verksamheten.


Produktion: Öland på Internet AB